فیلتر

ساخت سردخانه

فیلترهای انتخاب شده

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

هزینه ساخت سردخانه به تفکیک اجزای آن

ساخت سردخانه و ایجاد محل نگهداری مناسب برای انواع کالاها و مواد غذایی فاسد شدنی جزو لاینفک صنایع مربوطه است. در واقع ساخت سردخانه در ادامه فرآیند تولید و عرضه کالا به مشتریان بشمار رفته و لذا بسیاری از صنایع و کارخانجات بزرگ مواد غذایی و دارویی خود دارای سردخانه جهت نگهداری محصولات خود هستند. انواع سردخانه های خانگی و در ابعاد متوسط و کوچک نیز جهت مشاغل در ابعاد کوچکتر همانند باغداری، دامداری، پرورش آبزیان و کشاورزی بکار میرود.

ساخت سردخانه

ساخت سردخانه یکی از موارد با اهمیت در زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی، دارویی، شیمیایی و سایر کالاهای فاسد شدنی است. انواع سردخانه صنعتی و خانگی با توجه به نوع کاربری و ظرفیت آن دارای هزینه ساخت متفاوتی است. ساخت سردخانه جزو سرمایه گذاریهای سودآور است.