فیلتر

هواکش صنعتی

فیلترهای انتخاب شده

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

خصوصیات و ویژگی های هواکش صنعتی

تهویه ی هوا موضوع مهمی در مراکز صنعتی است زیرا همان طور که می دانید در این مراکز روش های سنتی تهویه ی هوا کاربردی ندارد و نمی توان درها یا پنجره های مراکز صنعتی را باز گذاشت و بسیاری از مراکز صنعتی نیز دارای تهویه ی مناسب و به اندازه کافی نیستند؛ بنابراین استفاده از هواکش صنعتی یک راه اجتناب ناپذیر و به‌صرفه به شمار می آید. هواکش های صنعتی درواقع فن های بزرگی هستند که در محیط های صنعتی برای بیرون راندن هوای آلوده استفاده می شوند.

هواکش صنعتی

هواکش های صنعتی در واقع همان فن ها هستند که برای جابجا کردن هوا در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، برای متعادل کردن دمای هوا و جلوگیری از آتش سوزی از آن ها استفاده می شود. هواکش های صنعتی دارای مدل های مختلفی بوده که هرکدام از مدل ها کاربرد متفاوتی دارند و حجم متفاوتی از هوا را جابجا می کنند.