چگونه درب اتوماتیک شیشه ای مناسب انتخاب کنیم؟

هنگامی که مقوله انتخاب درب اتوماتیک مطرح می شود، احتمالات فراوانی بر حسب نحوه ترکیب بندی، نصب و میزان ترافیک باید در نظر گرفته شود.

ورودی باید متناسب با حجم ترافیک و نوع استفاده از ورودی باشد و نباید دارای نشانه هایی باشد که کاربران را از درب منحرف کند. مناطق مسیر اضطرار و همچنین مناطق فعال نیز باید در نظر گرفته شود.

علاوه بر اینکه بودجه خرید یک عامل بسیار مهم است، اما نباید بعنوان عامل اصلی در انتخاب درب اتوماتیک شیشه ای به شمار آید درب اتوماتیک شیشه ای به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: دربهای کشویی، لولایی و گردان که درب های کشویی از متداول ترین نوع درب های اتوماتیک محسوب می شود که خود در سه نوع اصلی خلاصه می شود: درب های کشویی صاف، درب های کشویی قوسی و تلسکوپی. این درب ها از درب های لولایی به دلل نحوه نصب و یا صفحات مورد نیاز پرهزینه تر هستند، اما ماهیت این درب ها ایمن تر می باشد و کارایی آن ها در جایی که نصب می شوند ساده تر است.