جدیدترین محصولات

مشاهده لیست

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت، شیشه هایی هستند که به مراتب مقاوم تر از شیشه های معمولی می باشند. این بدان معناست که برای شکسته شدن به ضربات قوی تری نیاز است و همچنین زمانی که می شکنند به قطعات کوچک تبدیل می شوند .

محصولات ویژه

مشاهده لیست