جدیدترین محصولات

مشاهده لیست

مقالات

مشاهده لیست

12نظر

استفاده ازتکنولوژی RFIDدر راهبندها

راهبند بازویی از رایج ترین انواع راهبندهاست که در مکان های صنعتی و تجاری که دارای فضای محدود هستند وسرعت عبور از آن ها مهم است ،کاربرد فراوانی دارند. باتوجه به نیاز طول بازوی آن قابل تغیر بوده و سرعت بازشدن آن قابلیت کنترل شدن دارد.

محصولات ویژه

مشاهده لیست