نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94,

محل پروژه

تهران-بازار بزرگ,

جنس پله

شیشه,

جنس هند ریل

استیل,

جنس نرده

استیل,

جنس پایه نرده

استیل,

جنس حفاظ

استیل,

فرم راه پله

I شکل,