نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

1385,

محل اجرا

تهران-منزل شخصی,

مدت زمان اجرای پروژه

2روز,

نوع نورگیر

حبابی,

ارتفاع نورگیر

350,

جنس پوشش

ورق اکریلیک,

نوع پوشش

تک جداره,

ضخامت پوشش

3,

نوع پایه سازه

مستطیل,

جنس سازه

آهن,

سطح نهایی سازه

رنگ پلی استر,

رنگ پوشش

سفیددوغی,

رنگ سازه

قهوه ای,

ویژگی
دارای آببندی کامل
شرح پروژه
پروژه موردنظر اجرای نورگیرحبابی روی یک سقف حیاط خلوت می باشدکه ابتداپس ازبازدیداولیه ازمحل وتهیه طرح سه بعدی رنگی وارائه آن به مشتری به همراه برآورداولیه هزینه پوشش وتاییدازطرف مشتری وعقدقرارداد،اکیپ اجرائی طبق نقشه ای که واحرطراحی دراختیارآنان قرارگرفته اسکلت فلزی باپروفیل آهن 80*40میلیمتراجراگردیدسپس باورق گالوانیزه دورکاربصورت فلاشینگ کارشده وبعدازآن پایه نورگیرکه ازجنس فایبرگلاس می باشدروی اسکلت فلزی نصب وآببندی می شودودرپایان حباب که ازجنس ورق اکرولیک(که باتکنولوژی dayecaste تولیدمی شود)می باشدنصب می شود.پوشش سقف حیاط خلوت(طبقه اول)تنهاگزینه پوشش است که صددرصدآببندی بوده،امکان عبوردهی نوردرروزامکان پذیراست،عایق صوتی وعایق گرماوسرما می باشد،دارای راه آب دریک گوشه سقف می باشدکه آبهای جمع شده روی سقف ازطریق آن تخلیه وبه فاضلاب هدایت می شود،همچنین تمام6دستگاه نورگیرهای کارشده امکان تعبیه بازشوداردکه ازآن برای تهویه هوای زیرسقف ودسترسی به فضای بالای سقف استفاده می شود.پروژه مذکوروتمامی پروژه های اجراشده توسط شرکت سایه روشن دارای گارانتی آببندی وتغییررنگ حبابهامی باشد.
پوشش پاسیو(حیاط خلوط )طبقه اول بانورگیرحبابی بمنظوربهره گیری ازفضای پاسیوبه عنوان اطاق بامشخصات فنی(قابلیت)صددرصدعایق آببندی،عایق گرماوسرما،سیستم بازشوباحفظ عبوردهی نورخورشیددرروزاجرامیشود.
پوشش پاسیو(حیاط خلوط )طبقه اول بانورگیرحبابی بمنظوربهره گیری ازفضای پاسیوبه عنوان اطاق