نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

19/08/1390,

محل اجرا

هشتگرد,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

شش لنگه,

جنس فریم درب

استیل,