نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 93,

محل پروژه

تهران-خیابان صابونیان,

نوع پروژه

اجرا,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

کرتین وال, فریم لس, کامپوزیت,

مساحت (مترمربع)

1500,