نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 92,

محل پروژه

تهران - بلوار میرداماد,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

اداری,

نوع نما

کامپوزیت,

مساحت (مترمربع)

180,