نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 92,

محل پروژه

ورامین - شریف آّباد,

نوع پروژه

اجرا,

کاربری ساختمان

اداری,

نوع نما

اسپایدر,

مساحت (مترمربع)

220,