نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 92,

محل پروژه

تهران-مطهری,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

اسپایدر,