نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1391,

محل پروژه

استان مازندارن – خشت سر,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

شیشه, کامپوزیت,

سبک کار

مدرن,

مساحت (مترمربع)

1300,