نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1390,

محل پروژه

کرمانشاه,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

اداری, تجاری,

نوع نما

فریم لس, کامپوزیت,

سبک کار

مدرن,

مساحت (مترمربع)

800,