نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1391,

محل پروژه

گرگان,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

کرتین وال,

سبک کار

مدرن,

مساحت (مترمربع)

400,