شیشه رفلکس

قیمت شیشه رفلکس

شیشه رفلکس
شیشه های رفلکس سطحی شیشه ای دارند که بر روی آنها بک پوشش منعکس کننده نور و حرارت وجود دارد که اشعه مضر خورشید را منعکی می کند و از حرارت آن می کاهد و نوری درخشان را از خود عبور می دهد. ساختار این پنجره ها به شکلی است که در طول روز فضای داخل منزل دیده نمی شود ولی در شب به این شکل نیست. این نوع شیشه ها برای پنجره منازل مناسب هستند و در برخی موارد در بالکن ساختمان ها نیز کاربرد دارد که به آن شیشه رفلکس بالکن نیز می گویند.
شیشه های رفلکس داراری تنوع رنگی زیادی می باشد از جمله دودی، نقره ای، برنزه، سبز، طلایی و صورتی که این تنوع رنگ باعث شده است این نوع شیشه ها طرفداران بسیار زیادی را به خود جذب کند. برای نمای ساختمان بهتر است از شیشه های رفلکسی استفاده شود که یک طرف آن آینه و طرف دیگر شیشه رنگی کار شده است.
اگر برای پنجره های بزرگ قصد دارید ابعاد بزرگی را انتخاب کنید، بهتر است از شیشه های رفلکس سکوریت که احتمال شکستن آنها بسیار کم است استفاده نمایید زیرا مقاومت شیشه های سکوریت بسیار بیشتر از شیشه های ساده است.
قیمت شیشه رفلکس
قیمت شیشه های رفلکس به عوامل زیادی از جمله ساده یا رنگی بودن آنها بستگی دارد. به طور مثال شیشه های رفلکس آینه ای که به آنها شیش هرفلکس نقره های هم گفته می شود، نسبت به سایر شیشه های رفلکس از خاصیت رفلکتیو بیشتری برخوردار هستند. نوع دیگر از شیشه های رفلکس، شیشه های رفلکس دودی هستند که خود به سه رنگ طلایی، نقره های و دودی تقسیم می شوند. در بین انواع شیشه ها، شیشه های رفلکس نقره ای بیشترین میزان خاصیت رفلکتیو را دارا می باشند و شیشه های دودی نیز کمترین خاصیت رفلکتیو را دارند. همین دلیل موجب می شود تا در نمای ساختمان از شیشه های رفلکس نقره ای استفاده گردد.

مطالعه بیشتر