محصولات به کار رفته
در پروژه ها

برند ها

محوطه و فضای باز

محوطه سازی چیست و چه اصولی دارد
محوطه سازی ترکیبی از علم و هنر می باشد که با داشتن دانش باغبانی و اصول طراحی مناظر تلفیق شده است. امروزه متخصصان محوطه سازی می توانند در زیباسازی و متحول کردن فضای اطراف کمک شایانی بنمایند. به طور کلی محوطه سازی به منظور ساخت یک چشم انداز مناسب با استفاده از یک سری اصول ا پیش تعریف شده است که در ادامه به چند مورد از آن اشاره می نماییم
پیوستگی و انسجام
پیوستگی در محوطه سازی به معنای تکرار و پیوستگی در طراحی از طریق تکرار المان های مورد استفاده است.
تعادل
در ساخت محوطه سازی باید حس برابری و شباهت و تعادل ئر میان اجزا به چشم بخورد. دو نوع تعادل وجود دارد که به آن ها تعادل متقارن و تعادل نامتقارن گفته می شود. در تعادل متقارن دو سمت محیط و چشم انداز با یکدیگر مشابه هستند و در تعادل نامتقارن، محیط با استفاده از المان های مختلف و متفاوت متعادل می شود
تضاد و هارمونی
برای اینکه بتوانید یک المان و عنصر را در چشم انداز، متفاوت و یا شاخص کنید می بایست از تضاد استفاده کنید. در حالی که هارمونی باعث می شود المان ها منسجم و هماهنگ به نظر بیایند.
رنگ و رنگ بندی
رنگ ها تاثیر بسیار زیادی بر روح و روان انسان دارد و موجب القای حس زنده بودن به طراحی شما می دهد.
گذر
گذر به معنای تغییرات آهسته و تدریجی می باشد. در محوطه سازی می توان گذر را بوسیله اندازه و شکل المان های مختلف و یا شدت رنگ در گیاهان نشان داد.
ریتم و خط
در طراحی فضای سبز و طراحی محوطه، خط به عنوان یک المان اصلی در نطر گرفته می شود. با استفاده از خطوط می توان به محیط عمق و فاصله داد.
نسبت
نسبت را برای بیان اندازه یک المان به المان دیگر به کار می برند.
تکرار
با استفاده از تکرار در المان ها می توانید انسجام و پیوستگی را در بین اجزای مختلف به نمایش بگذارید. در نظر داشته باشید که تکرار بیش از اندازه طرح شما را شلوغ و شلخته و خسته کننده جلوه می دهد
انواع سبک در محوطه سازی
در ساخت و ساز محوطه، سبک ها مختلفی مانند سبک شرقی، سبک مدرن، سبک بیابانی، سبک مدیترانه ای، سبک گرمسیری استفاده می شود.

مطالعه بیشتر