پروژه ساختمان موسسه عسکریه
پروژه ساختمان موسسه عسکریه
 • شرح پروژه : در حال اجرا
مشاهده پروژه

پروژه انبار نفت
پروژه انبار نفت
 • شرح پروژه :
مشاهده پروژه

پروژه بوکان
پروژه بوکان
مشاهده پروژه

پروژه مجتمع تجاری ابن یمین
پروژه مجتمع تجاری ابن یمین
 • شرح پروژه : نمای کرتین والبا پروفیل آلومینیومی CUHADAROGLU ترکیه
  اجرای شیشه OVER SIZE
مشاهده پروژه

پروژه الماس قو
پروژه الماس قو
 • شرح پروژه : نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیومی CUHADAROGLU ترکیه
  ورق کامپوزیت
  درب اتوماتیک
مشاهده پروژه

پروژه کلهر
پروژه کلهر
مشاهده پروژه
پروژه MNG
مشاهده پروژه

پروژه کبیری
پروژه کبیری
مشاهده پروژه

سفید تمشک رامسر
سفید تمشک رامسر
 • شرح پروژه : طراحی و اجرای نمای کرتین وال خم و صاف با سیستم یوچنل با پروفیل آلومینیومی شرکت CUHADAROGLU ترکیه
مشاهده پروژه
Jean Vichar
 • شرح پروژه : طراحی و اجرای نمای ورق کامپوزیت و لوور
مشاهده پروژه

هتل پارسیان آزادی خزر
هتل پارسیان آزادی خزر
 • شرح پروژه : اجرای نمای کرتین وال آلومینیومی با پروفیل شرکت CUHADAROGLU ترکیه همراه با شیشه لمینت دوجداره رفلکس آبی بلژیک
مشاهده پروژه

Mehdi Shopping Center
Mehdi Shopping Center
 • شرح پروژه : طراحی و اجرای نمای کرتین وال و نورگیر شیشه ای سیستم Skylight با پروفیل شرکت CUHADAROGLU ترکیه
مشاهده پروژه