دور متغیر مکانیکی WMF (STM)

STM

0 دیدگاه کاربران

ویژگی های محصول

نام الکترو گیربکس : دور متغیر مکانیکی WMF (STM)

مدل الکترو گیربکس : WMF

برند الکترو گیربکس : STM

ثبت یک تجربه ( نظر شما )

بازگشت

جزئیات پروژه

نام الکترو گیربکس : دور متغیر مکانیکی WMF (STM) ,

مدل الکترو گیربکس : WMF ,

برند الکترو گیربکس : STM ,

گروه رنگ : آبی ,

کشور سازنده : ایتالیا ,

بازگشت

جزئیات پروژه

بازگشت

جزئیات پروژه

نام و نام خانوادگی :

متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

نام و نام خانوادگی :

متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

نام و نام خانوادگی :

متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر

ثبت یک تجربه

تجربه خود را از این پروژه بگویید , خوشحال میشویم نظرتان را درباره این پروژه و محصولات به کار رفته در آن بدانیم .

captcha refresh