کلرزن نمکی EMAUX

طبقه بندی

اشتراک گذاری

کلرزن نمکی emaux مدل SSCX

ویژگی محصول

  • نام کلر زن : کلرزن نمکی emaux مدل SSCX
  • مدل کلر زن : SSCX
  • برند کلر زن : emaux
  • نوع کلر زن : نمکی
  • سایز استخر ( لیتر ) : 150000
لیست فروشندگان
آرامش آب چشمه 4 سال همکاری
حداقل تعداد سفارش : ۱۰۰ عدد
شرکت آریان استخر 10 سال همکاری
حداقل تعداد سفارش : ۱۰۰ عدد
شرکت-نقراب 3 سال همکاری
حداقل تعداد سفارش : ۱۰۰ عدد
نام کلر زن :
مدل کلر زن :
برند کلر زن :
نوع کلر زن :
سایز استخر ( لیتر ) :
میزان خروجی کلر ( گرم در ساعت ) :
کلرزن نمکی emaux مدل SSCX ,
SSCX ,
emaux ,
نمکی ,
150000 ,
45 ,