المان تزئینی برگشت آب استخر FLEXINOX سری mini bali

طبقه بندی

اشتراک گذاری

جت پاشش آب استخر flexinox

ویژگی محصول

  • نام المان تزئینی برگشت آب : جت پاشش آب استخر flexinox
  • برند المان تزئینی برگشت آب : flexinox
  • دبی گذر آب ( مترمکعب/ساعت ) : [6-30]
  • سایز اتصال (اینچ) : [2-½ 1]
لیست فروشندگان
آرامش آب چشمه 4 سال همکاری
حداقل تعداد سفارش : ۱۰۰ عدد
شرکت-نقراب 3 سال همکاری
حداقل تعداد سفارش : ۱۰۰ عدد
نام المان تزئینی برگشت آب :
برند المان تزئینی برگشت آب :
دبی گذر آب ( مترمکعب/ساعت ) :
سایز اتصال (اینچ) :
جت پاشش آب استخر flexinox ,
flexinox ,
[6-30] ,
[2-½ 1] ,